Tak & Fasadmästarna AB

Kontakta oss

TAK & FASADMÄSTARNA:
ER TRYGGHET, VÅR PRIORITET.

Målet för oss är att alltid utföra arbeten med fokus på kvalité, säkerhet samt att ha ett miljötänk med i byggprocessen. Vi utgår alltid ifrån vårt motto ”Er trygghet, vår prioritet”.

Alla kunders behov är unikt och varierar i både storlek och innehåll – vår affärsidé är att alltid erbjuda våra kunder den mest optimala lösningen för just er, baserat på era specifika behov och önskemål. Med vår erfarenhet är vi säkra på att vi kan uppfylla era förväntningar så att ni blir nöjda.

Vi åtar oss alla typer av tak- och fasadarbeten. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation samt offert.

Tak & Fasadmästarna

Fakturering
Efter att slutbesiktningen utförts samt godkänts skickas en faktura för det utförda arbetet ut.

Tak & Fasadmästarna

Miljöpolicy
Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra kunder ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn: Optimaltak ska alltid ha miljön i fokus utan att det ska påverka arbetets resultat negativt. Vi ska se till att hushålla med resurser och energi utan påverkan för kunden.

Tillsammans med kunden ska vi välja material som ger objektet lång hållbarhet med så liten påverkan på miljö och hälsa som möjligt. Vi ska se till att lagar och regler följs samt begränsa onödig uppkomst av avfall. Avfall ska sorteras i rätt återvinningssystem och vi ska sträva efter att minska antalet transporter till arbetsplatsen.

Tak & Fasadmästarna

Kvalitetspolicy
När vi inom Optimaltak Sthlm AB talar om kvalitet, menar vi vår förmåga att tillmötesgå behoven och kraven från våra kunder, på en sådan nivå, att den skall ge anledning till rekommendationer och leda till nya affärsmöjligheter.

Vi betraktar kvalitet, genom kunskap och ansvar, som det effektivaste sättet att öka våra marknadsandelar samt minska våra kostnader.

ER TRYGGHET, VÅR PRIORITET

Boka en kostnadsfri besiktning där vi tillsammans går igenom ert tak.

KONTAKTA OSS