SÅ HÄR GÅR DET TILL

Tak & Fasadmästarna

Fakturering
Efter att slutbesiktningen utförts samt godkänts skickas en faktura för det utförda arbetet ut.

Tak & Fasadmästarna

Miljöpolicy
Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra kunder ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

I samråd med kunden väljer vi material som ger objektet lång hållbarhet med så liten påverkan på miljö och hälsa som möjligt. Vi ska se till att lagar och regler följs samt begränsa onödig uppkomst av avfall. Avfall ska sorteras i rätt återvinningssystem och vi ska sträva efter att minska antalet transporter till arbetsplatsen.

Tak & Fasadmästarna

Kvalitetspolicy
När vi på Tak och Fasadmästarna talar om kvalitet, menar vi vår förmåga att tillmötesgå behoven och kraven från våra kunder, på en sådan nivå, att den skall ge anledning till rekommendationer och leda till nya affärsmöjligheter.

Kontakta oss

ER TRYGGHET, VÅR PRIORITET

Boka en kostnadsfri besiktning där vi tillsammans går igenom ert tak.

KONTAKTA OSS